ปรับปรุงเมื่อ: 08 ธันวาคม 2560 (16:35)

ชื่อย่อหุ้น: BSM สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.77 ปริมาณซื้อขาย: 2,763,300
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -1.28
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.76 - 0.78 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.33 - 0.81

 

Chart Type