ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธันวาคม 2562 (16:39)

ชื่อย่อหุ้น: BSM สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.37 ปริมาณซื้อขาย: 43,800
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.36 - 0.37 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.33 - 0.70

 

Chart Type