ปรับปรุงเมื่อ: 17 สิงหาคม 2560 (16:40)

ชื่อย่อหุ้น: BSM สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.51 ปริมาณซื้อขาย: 26,610,600
เปลี่ยนแปลง: +0.02 % เปลี่ยนแปลง: +4.08
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.49 - 0.53 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.27 - 0.55

 

Chart Type