ปรับปรุงเมื่อ: 15 สิงหาคม 2561 (16:37)

ชื่อย่อหุ้น: BSM สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.69 ปริมาณซื้อขาย: 580,500
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.68 - 0.70 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.46 - 0.87

 

Chart Type