ปรับปรุงเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2562 (16:39)

ชื่อย่อหุ้น: BSM สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.55 ปริมาณซื้อขาย: 806,700
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -1.79
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.55 - 0.58 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.46 - 0.79

 

Chart Type