ปรับปรุงเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2563 (16:40)

ชื่อย่อหุ้น: BSM สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.27 ปริมาณซื้อขาย: 1,212,300
เปลี่ยนแปลง: -0.02 % เปลี่ยนแปลง: -6.90
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.26 - 0.29 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.28 - 0.67

 

Chart Type