ปรับปรุงเมื่อ: 27 เมษายน 2561 (15:00)

ชื่อย่อหุ้น: BSM สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.73 ปริมาณซื้อขาย: 5,121,900
เปลี่ยนแปลง: +0.01 % เปลี่ยนแปลง: +1.39
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.71 - 0.76 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.39 - 0.87

 

Chart Type