ปรับปรุงเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2561 (10:57)

ชื่อย่อหุ้น: BSM สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.72 ปริมาณซื้อขาย: 144,100
เปลี่ยนแปลง: +0.01 % เปลี่ยนแปลง: +1.41
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.71 - 0.72 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.38 - 0.87

 

Chart Type