ปรับปรุงเมื่อ: 20 ตุลาคม 2560 (16:39)

ชื่อย่อหุ้น: BSM สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.76 ปริมาณซื้อขาย: 2,508,200
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.75 - 0.77 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.32 - 0.78

 

Chart Type