ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2561 (16:37)

ชื่อย่อหุ้น: BSM สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.68 ปริมาณซื้อขาย: 637,200
เปลี่ยนแปลง: -0.02 % เปลี่ยนแปลง: -2.86
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.67 - 0.71 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.59 - 0.87

 

Chart Type