ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2562 (16:40)

ชื่อย่อหุ้น: BSM สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 0.41 ปริมาณซื้อขาย: 694,500
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 0.40 - 0.41 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.33 - 0.71

 

Chart Type