งบการเงินปี 2562 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2/2562 800 KB.
ไตรมาสที่ 1/2562 687 KB.
งบการเงินปี 2561 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2561 1.03 MB.
ไตรมาสที่ 3/2561 772 KB.
ไตรมาสที่ 2/2561 453 KB.
ไตรมาสที่ 1/2561 419 KB.
งบการเงินปี 2560 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2560 993 KB.
ไตรมาสที่ 3/2560 440 KB.
ไตรมาสที่ 2/2560 371 KB.
ไตรมาสที่ 1/2560 194 KB.
งบการเงินปี 2559 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2559 514 KB.
ไตรมาสที่ 3/2559 397 KB.
ไตรมาสที่ 2/2559 339 KB.
ไตรมาสที่ 1/2559 317 KB.
งบการเงินปี 2558 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2558 409 KB.
ไตรมาสที่ 3/2558 338 KB.
ไตรมาสที่ 2/2558 325 KB.
ไตรมาสที่ 1/2558 312 KB.
งบการเงินปี 2557 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2557 389 KB.
ไตรมาสที่ 3/2557 319 KB.
ไตรมาสที่ 2/2557 304 KB.
ไตรมาสที่ 1/2557 270 KB.
งบการเงินปี 2556 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2556 48 KB.
ไตรมาสที่ 3/2556 280 KB.
ไตรมาสที่ 2/2556 277 KB.
ไตรมาสที่ 1/2556 266 KB.
งบการเงินปี 2555 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2555 299 KB.
ไตรมาสที่ 3/2555 222 KB.
ไตรมาสที่ 2/2555 219 KB.
ไตรมาสที่ 1/2555 201 KB.
งบการเงินปี 2554 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2554 378 KB.
ไตรมาสที่ 3/2554 372 KB.
ไตรมาสที่ 2/2554 374 KB.
ไตรมาสที่ 1/2554 361 KB.
งบการเงินปี 2553 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2553 365 KB.
ไตรมาสที่ 3/2553 343 KB.
ไตรมาสที่ 2/2553 351 KB.
ไตรมาสที่ 1/2553 333 KB.
งบการเงินปี 2552 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2552 316 KB.
ไตรมาสที่ 3/2552 318 KB.
ไตรมาสที่ 2/2552 314 KB.
ไตรมาสที่ 1/2552 306 KB.
งบการเงินปี 2551 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2551 316 KB.
ไตรมาสที่ 3/2551 92 KB.
ไตรมาสที่ 2/2551 89 KB.
ไตรมาสที่ 1/2551 70 KB.
งบการเงินปี 2550 ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายปี 2550 91 KB.