0.78 THB

เปลี่ยนแปลง : -

BSM

ข้อมูลล่าสุด 22/01/2561 16:37

%เปลี่ยนแปลง : -%

ราคาสูงสุด : 0.79 ราคาต่ำสุด : 0.76
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 3,243,800 มูลค่า (บาท) : 2,532,827

รายงานประจำปี2559

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2560

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เบอร์ติดต่อ : 02 683-4900 ต่อ 408

อีเมล์ : IR@buildersmart.com